Panimula

insta

Ang LLL ay isang kinathang panulat (constructed script/conscript) na maaaring gamitin bilang kasalising kaayusang-panulat (alternative writing system) ng mga wika at wikain (dialect) sa Pilipinas, ng Nihonin (Japanese), ng Sungsungin (Chinese) at ng Kanyanin (Korean). Ang pook-sapot (website) na ito ay nauukol sa paggamit nito sa wikang Tagalog lamang.

Ang LLL ukol sa Tagalog ay sinimulang likhain ni Makahiya Dimakausap noong taong 2004 at patuloy na pinaghuhusay hanggang sa kasalukuyan. Ang mga titik nito ay nakabatay sa Baybayin, isang uri ng panulat sa Pilipinas. Ang pook-sapot na ito ay naglalayong ituro ang LLL sa mga mambabasa ng pagbasa at pagsulat nito na magsisimula sa Antas 1 – Binagong Baybayin at mga Bataying Iklinyo (fundamental brief forms) hanggang sa Antas 7 – Ang Pamantayang Antas.

Pansin: Madalas isabago (update) ang mga hulagway (images) na matatagpuan sa mga bayhon (pages) kung nagkakaroon ng pagbabago sa pagsulat sa mga salita.

The English version (not updated) can be found on this page.

Susunod: Antas 1 →

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s