Antas 2A

A. Mga Buntot

Ang mga buntot (Ingles: tail) ay ginagamit bilang mga palahuluganang kasangkap (semantic component) ng mga titik ng mga susunod na antas (Antas 4B, 5B, 6B at 7B). Ang mga ito ay hinango mula sa mga binagong baybayin (Antas 1A).

Hig-buntot

Bawat hig-buntot ay binubuo ng isang (1) binagong baybayin na binaliktad, tinapyas o binago ang anyo. Kumakatawan ito sa mga lahatang katuringan (general categories) ng mga salita.

Bilang Buntot Puna
1 insta binaliktad na “a”
2 insta001 pinutol na “i”
3 insta002 binaliktad na “u”
4 insta003 “ba” na inikot ng 90 antas pakaliwa
5 insta004 “ka” na tinuwid ang una at huling hagod at nilihis ang pangalwa
6 insta005 binaliktad na “da”
7 insta006 binaliktad na “ga” at tinuwid ang tangkay
8 insta007 “ha” na inikot ng 90 antas at tinuwid
9 insta008 “la” na inurong pakanan ang tangkay at tinuwid ang unang hagod
10 insta009 binaliktad na “ma”
11 insta010 binaliktad na “na”
12 insta011 binaliktad na “nga”
13 insta binaliktad na “pa”
14 insta013 binaliktad at pinayak na “sa”
15 insta.gif binaliktad na “ta”
16 insta015 binaliktad na “wa”
17 insta016 binaliktad at pinayak na “ya”

Kub-buntot

Ang mga kub-buntot ay binubuo ng dalawang (2) hig-buntot na pinagsama, kung saan ang ikalawang hig-buntot ay palatiniging sangkap lamang. May anim (6) na kub-buntot ang bawat hig-buntot. Kumakatawan ang mga ito sa mga kub-katuringan (subcategories) ng mga hig-buntot.

Mga kub-buntot ng alam-buntot:

Bilang Buntot Puna
18 insta “alam” + “alam”
19 insta001 “alam” + “isip”
20 insta002 “alam” + “daigdig”
21 insta004 “alam” + “sukat”
22 insta003 “alam” + “tangi”
23 insta005 “alam” + “tao”

Mga kub-buntot ng isip-buntot:

Bilang Buntot Puna
24 insta  “isip” + “buhay”
25 insta003  “isip” + “ganda”
26 insta004 “isip” + “likas”
27 insta001 “isip” + “panginoon”
28 insta002  “isip” + “sukat”
29 insta005  “isip” + “tangi”

Mga kub-buntot ng ulo-buntot:

Bilang Buntot Puna
30 insta005  “ulo” + “isip”
31 insta  “ulo” + “buhay”
32 insta004  “ulo” + “daigdig”
33 insta003  “ulo” + “mahal”
34 insta001  “ulo” + “ngalan”
35 insta002  “ulo” + “tangi”

Mga kub-buntot ng buhay-buntot:

Bilang Buntot Puna
36 insta  “buhay” + “isip”
37 insta003  “buhay” + “buhay”
38 insta004  “buhay” + “kilos”
39 insta002  “buhay” + “damit”
40 insta001  “buhay” + “patay”
41 insta005  “buhay” + “tangi”

Mga kub-buntot ng kilos-buntot:

Bilang Buntot Puna
42 insta006  “kilos” + “alam”
43 insta008  “kilos” + “buhay”
44 insta009  “kilos” + “kilos”
45 insta007  “kilos” + “dating”
46 insta010  “kilos” + “likas”
47 insta  “kilos” + “tangi”

Mga kub-buntot ng daigdig-buntot:

Bilang Buntot Puna
48 insta  “daigdig” + “alam”
49 insta001  “daigdig” + “harap”
50 insta003  “daigdig” + “likas”
51 insta004  “daigdig” + “sukat”
52 insta002  “daigdig” + “tao”
53 insta005  “daigdig” + “liit”

Mga kub-buntot ng ganda-buntot:

Bilang Buntot Puna
54 insta  “ganda” + “alam”
55 insta001  “ganda” + “kilos”
56 insta004  “ganda” + “ganda”
57 insta005  “ganda” + “likas”
58 insta002  “ganda” + “panginoon”
59 insta003  “ganda” + “tangi”

Mga kub-buntot ng harap-buntot:

Bilang Buntot Puna
60 insta  “harap” + “buhay”
61 insta005  “harap” + “kilos”
62 insta002  “harap” + “likas”
63 insta003  “harap” + “sukat”
64 insta001  “harap” + “tangi”
65 insta004  “harap” + “tao”

Mga kub-buntot ng likas-buntot:

Bilang Buntot Puna
66 insta006  “likas” + *
67 insta004  “likas” + “kilos”
68 insta  “likas” + *
69 insta003  “likas” + *
70 insta001  “likas” + “likas”
71 insta.gif  “likas” + “harap”

*  Mga alig-anyo (variants) ng “ha”

Mga kub-buntot ng mahal-buntot:

Bilang Buntot Puna
72 insta005  “mahal” + “alam”
73 insta010.gif  “mahal” + “isip”
74 insta007  “mahal” + “buhay”
75 insta011  “mahal” + “kilos”
76 insta008  “mahal” + “likas”
77 insta009  “mahal” + “tangi”

Mga kub-buntot ng buti-buntot:

Bilang Buntot Puna
78 insta  “buti” + “alam”
79 insta001  “buti” + “buhay”
80 insta002  “buti” + “daigdig”
81 insta003  “buti” + “likas”
82 insta004  “buti” + “sukat”
83 insta005  “buti” + “tangi”

Mga kub-buntot ng ngalan-buntot:

Bilang Buntot Puna
84 insta001  “ngalan” + “ulo”
85 insta002  “ngalan” + “buhay”
86 insta  “ngalan” + “kilos”
87 insta003  “ngalan” + “daigdig”
88 insta  “ngalan” + “ganda”
89 insta005  “ngalan” + “likas

Mga kub-buntot ng panginoon-buntot:

Bilang Buntot Puna
90 insta  “panginoon” + “alam”
91 insta002  “panginoon” + “buhay”
92 insta004  “panginoon” + “daigdig”
93 insta003  “panginoon” + “harap”
94 insta001  “panginoon” + “sukat”
95 insta006  “panginoon” + “tangi”

Mga kub-buntot ng sukat-buntot:

Bilang Buntot Puna
96 insta  “sukat” + “buhay”
97 insta001  “sukat” + “kilos”
98 insta002  “sukat” + “harap”
99 insta003  “sukat” + “likas”
100 insta004  “sukat” + “panginoon”
101 insta005  “sukat” + “tangi”

Mga kub-buntot ng tangi-buntot:

Bilang Buntot Puna
102 insta006  “tangi” + “alam”
103 insta  “tangi” + “buhay”
104 insta001  “tangi” + “harap”
105 insta003  “tangi” + “likas”
106 insta002  “tangi” + “sukat”
107 insta004  “tangi” + “tangi”

Mga kub-buntot ng tao-buntot:

Bilang Buntot Puna
108 insta  “tao” + “buhay”
109 insta001  “tao” + “kilos”
110 insta003  “tao” + “daigdig”
111 insta005  “tao” + “likas”
112 insta002  “tao” + “panginoon”
113 insta004  “tao” + “tangi”

Mga kub-buntot ng liit-buntot:

Bilang Buntot Puna
114 insta  “liit” + “isip”
115 insta001  “liit” + “buhay”
116 insta002  “liit” + “daigdig”
117 insta003  “liit” + “harap”
118 insta004  “liit” + “panginoon”
119 insta005  “liit” + “tangi”


← Nakaraan: Antas 1A
                     Susunod: Antas 2B 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s