Antas 3B

B. Katumbas-Panlapi

Mga Takaring Anyo (Basic Forms)

Bilang Takaring Anyo Puna
1 insta binaliktad na “la” (pag-uulit)
2 insta001 pananggal-kudlit na nilagyan ng pahalang na guhit upang di mapagkamalang kudlit
3 insta002 titik i na nilagyan ng pahalang na guhit upang di mapagkamalang pantig
4 insta003 i-kudlit na nilagyan ng pahalang na guhit upang di mapagkamalang kudlit
5 insta004 titik u na nilagyan ng pahalang na guhit upang di mapagkamalang pantig
6 insta006 tinapyas na “ka”
7 insta005 “i” na tinaggalan ng pahalang na guhit
8 insta009 bahagi ng “ma”
9 insta010 panlapi ma- + pahalang na guhit
10 insta011 panlapi ma- + isang patayong guhit
11 insta012 panlapi ma- + dalawang patayong guhit
12 insta013 bahagi ng “na”
13 insta014 panlapi na- + pahalang na guhit
14 insta015 panlapi na- + isang patayong guhit
15 insta016 panlapi na- + dalawang patayong guhit
16 insta017 titik p nilagyan ng patayong guhit upang di mapagkamalang titik
17 insta018 titik p + pahalang na guhit
18 insta019 titik g na nilagyan ng patayong guhit upang di mapagkamalang titik
19 insta020 titik ng na nilagyan ng patayong guhit upang di mapagkamalang titik
20 insta007 titik s nilagyan ng patayong guhit upang di mapagkamalang titik
21 insta008 titik t nilagyan ng patayong guhit upang di mapagkamalang titik

Mga Patunging Anyo (Stacking Forms)

Ang mga takaring anyo ay maaring ipatong sa itaas (hadlapi o gitlapi) o patungan (hulapi) ng titik. Ang lawas (block) sa talay na ito ay sumasagisag sa anumang titik:

1

Mga Batas sa Pagpapatong

Ukol sa mga mulapi (prefix) at/o gitlapi, higdulang dalawa (maximum of 2) na mga patunging-anyo ang maaaring gamitin sa ibabaw ng titik. Kung ang bilang ng mga mulapi at/o gitlapi ay tatlo (3), ang unang dalawa (2) ay nakapatong at ang ikatlo (3rd) ay isusulat bilang takaring anyo. Kung ang bilang ng mga mulapi at/o gitlapi ay lagpas tatlo (>3), ang unang dalawa ay nakapatong, ang ikatlo ay nasa takaring anyo, at ang ikaapat at ikalima (4th and 5th) ay nakapatong, at ang ikaanim (6th) ay nasa takaring anyo, at pagayon (and so on).

Ukol naman sa mga hulapi, higdulang isa (maximum of 1) na mga patunging-anyo ang maaaring gamitin sa ilalim ng titik. Kung ang bilang ng hulapi ay dalawa (2), ang ikalawa (2nd) ay isusulat sa takaring anyo.

Mga Halimbawa ng Paggamit:

42.gif

Mga Tanging Anyo

Ang mga kudlit na tinalakay sa Antas 1A ay maaring gamitin upang katawanin ang mga sumusunod:

1

← Nakaraan: Antas 3A                    Susunod: Antas 4A →