Antas 4B

B. Mga Pangalwahing Iklinyo

Ang mga ulo (Antas 4B) at mga buntot (Antas 2B) ang bumubuo sa mga pangalwahing iklinyo na kumakatawan sa mga madalas gamiting salita sa Tagalog na hindi kabilang sa mga bataying iklinyo (Antas 1B) at mga pang-isahing iklinyo (Antas 2B). Ang ulo ang kumakatawan sa ikaisa at ikalawa (first and second) na baybay ng salita samantalang ang buntot ang kumakatawan sa katuringan o kahulugan ng salita.

Ang bawat isang buntot (hig- at kub-buntot) ay may apat (4) na iklinyo. Kaya ang kabuuang bilang ng mga iklinyo ay 4 x 119 = 476.

Halimbawa:1

Ganap na Tala:1

← Nakaraan: Antas 4A                     Susunod: Antas 5 →