Antas 5

Pang-isahing Langkapan

Ang bilang ng mga iklinyo ay humahangga lamang sa 7 na batayan (Antas 1B), 119 na pang-isahin (Antas 2B) at 476 na pangalwahin (Antas 4B) upang maiwasan ang pagkakalito sa pagbasa at pagkakatulad-tulad ng mga titik. Ukol sa mga salitang wala sa talaan ng mga iklinyo at hindi naman Kanluranin, palasak, Sungsungin o Nihonin, sila ay sinusulat gamit ang mga langkapan ng mga buntot at talapantigan (Antas 5B, 6B at 7B).

Ang talapantigang LLL (Antas 3A) ay ginagamit na mga palatinigin kasangkap o lalagyan ng mga titik na ito. Nilalakipan din ang mga lalagyan ng mga pananda (markers) upang lagyan ng tanda ang mga lalagyan upang madali itong mabasa at upang makaiwas din sa pagkakatulad-tulad ng mga titik. Ang mga buntot (Antas 2A) naman ang ginagamit na mga palahuluganing kasangkap at ang pagpili sa mga ito ay nakasalalay sa kahulugan ng salita, at binibigyang ng higit na halaga ang sampantiging ugat* ang salitang iyon (kung mayroon man).

Kapag ang salita ay maaring isulat sa hanggang sa dalawang (2) binagong baybayin (Antas 1A), o kaya’y inuulit na pantig tulad ng “bitbit”, “laglag” at iba pa, ito ay maaaring isulat sa pamamagitan ng pang-isahing langkapan. Ang ikaisang pantig ay ginagamit na lalagyan samantalang sa patinig ng ikalawang pantig nakasalalay ang gagamiting pananda. Kapag ang salita ay inuulit na pantig, ang panandang gagamitin ay ang pang-ulit.

Mga Halimbawa:5

*Ang ilang mga salita sa Tagalog ay may sampatiging pinagmulan. Halimbawa, ang mga salitang “lapit“, “sapit“, “dapit“, “ipit“, “higpit“, “sipit“, at iba pa ay may “pit” sa dulo, na nangangahulugang malapit sa isa’t isa. Ang sampantiging ugat ay dapat isaalang-alang kapag pumipili ng tamang buntot ng mga titik sa Antas 5B, 6B at 7B.


←Nakaraan: Antas 4B
                     Susunod: Antas 6 →

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s