Antas 6

Pangalwahing Langkapan

Kapag ang salita ay maaring isulat sa hanggang sa tatlong (3) binagong baybayin (Antas 1A), kung saan ang ikalawa o gitnang baybay ay walang ginagamit na pananggal-kudlit at ang ikatlo o huling baybay ay ginagamitan ng pananggal-kudlit, ito ay maaaring isulat sa pamamagitan ng pangalwahing langkapan. Ang ikaisang pantig ay ginagamit na lalagyan 1 samantalang ang ikalawang pantig ang ginagamit na lalagyan 2. Ilalagay ang lalagyan 2 sa puwang/kanan ng lalagyan 1 at ilalagay naman ang buntot sa puwang/kanan ng lalagyan 2.

Mga Halimbawa:6

← Nakaraan: Antas 5                     Susunod: Antas 7 →

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s