Antas 6

A. Mga Pangalang Pilipino

Ang i-kudlit ay maaring ilagay sa ibabang kaliwang sulok upang magpahiwatig ng tanging pangalan ng mga tao at pook. Maaari din itong gamitin upang katawanin ang mga malalaking titik kapag kinakabit ito sa mga takaring anyo ng talapantigang LLL (Antas 3A).

Mga Halimbawa:

a6a

B. Pangalwahing Langkapan

Kapag ang salita ay maaring isulat sa hanggang sa tatlong (3) binagong baybayin (Antas 1A), kung saan ang ikalawa o gitnang baybay ay walang ginagamit na pananggal-kudlit at ang ikatlo o huling baybay ay ginagamitan ng pananggal-kudlit, ito ay maaaring isulat sa pamamagitan ng pangalwahing langkapan. Ang ikaisang pantig ay ginagamit na lalagyan 1 samantalang ang ikalawang pantig ang ginagamit na lalagyan 2. Ilalagay ang lalagyan 2 sa puwang/kanan ng lalagyan 1 at ilalagay naman ang buntot sa puwang/kanan ng lalagyan 2.

Mga Halimbawa:

1

← Nakaraan: Antas 5                     Susunod: Antas 7 →

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s