Antas 7

A. Mga Salitang Pilipino na Di-Tagalog

Ang i-kudlit ay maaaring ilagagay sa ibabang kanang sulok ng mga titik upang tatakan ang mga salitang Pilipino na galing sa ibang wikain na hindi o di gaanong ginagamit sa Tagalog o kaya’y ginagamit sa aghimuing talasalitaan (technical dictionary).

Mga Halimbawa:

A7A.png

B. Pangatluhing Langkapan

Sa mga salitang hindi maaaring katawaning ng mga batas sa mga naunang antas, ang mga halimbawa sa ibaba ang maglalarawan sa paraan ng kanilang pagsulat.

1.png

Halimbawa ng Pamantaying Sulat:

Lahatang Pagpapahayag ng Karapatang-Pantao – Lathalain 1 (Universal Declaration of Human Rights – Article 1):

lahatang-pahayag-ng-karapatang-pantao

Niliwat sa karaniwang sulat:

Ang lahat ng tao’y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan.

Sila’y pinagkalooban ng katuwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa’t-isa sa diwa ng pagkakapatiran.


← Nakaraan: Antas 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s