Antas 7

Pangatluhing Langkapan

Sa mga salitang hindi maaaring katawaning ng mga batas sa mga naunang antas, ang mga halimbawa sa ibaba ang maglalarawan sa paraan ng kanilang pagsulat.

7

Halimbawa ng Pamantaying Sulat:

Lahatang Pagpapahayag ng Karapatang-Pantao – Lathalain 1 (Universal Declaration of Human Rights – Article 1):

8

Niliwat sa karaniwang sulat:

Ang lahat ng tao’y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan.

Sila’y pinagkalooban ng katuwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa’t-isa sa diwa ng pagkakapatiran.


← Nakaraan: Antas 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s