Mga Paskil

Narito ang takaring 777 titik ng LLL. Ang laki nito ay A3:

777